AutoCAD

AutoCAD® бүтээгдэхүүн нь зураг төсөл болон гарын авлагын төгс шийдэл юм. 3D free-form нь зураг төслийн хэрэгсэл болон чадварлаг санааг дэмжидэг учраас AutoCAD drive-ууд компани болон салбар нэгжүүдэд зориулан шинэчлэгдэж байдаг.
Зураг төслийн санааг шинжлэх
Өмнө нь төсөөлөөгүйг бүтээх. AutoCAD нь 2D болон 3D дизайнд зураг төслөө шинжэх уян хатан чанрыг өгдөг. Төсөөлөн бодох болон санаагаа хэлбэржүүлхэд зөн совин нөлөөлдөг ба энэ нь шинэ санааг авчирдаг.

Comments are closed.