Autodesk-ийн сургалтын төв

Autodesk-ийн Сургалтын Төв

Азурайз нь Autodesk компанийн Монгол дах албан ёсны сургалтын төвөөр

ажиллаж байна. Аutodesk-ийн холбогдолтой AutoCad, Civil 3D зэрэг

программуудын сургалтуудыг явуулах бөгөөд нэг дор 16 оюутан хичээллэх

хүчин чадалтай.

Азурайз –ийн сургалтын төвд суралцсанаар чадвараа дээшлүүлж,

үзүүлэлтээ сайжруулах боломж нээгдлээ.

Манай сургалтын програмын зорилго нь хэрэглэж буй технологи, програм

хангамжаа бүрэн ашиглахад оршино.

Аutodesk-ийн сургалтуудыг Монголд сурхад урьд нь хэзээ ч ийм амар

байсангүй.

Энд дарж дэлэгрэнгүй мэдээлэл уншаарай

One Response to “Autodesk-ийн сургалтын төв”

  1. [...] Эх сурвалж: ATC, AzuRise LLC., [...]