AzuPoint-ийн сургалт


AzuPoint-ийн Сургалтын Төв
AzuPoint системийг ашиглаж буй байгууллагуудад ажлын байранд нь болон
сургалтын төвд хэрхэн суулгах, ашиглах, хөгжүүлэх зэргийг заана.
Эцсийн хэрэглэгч / Мэргэжилтэнүүдэд

    • Танилцуулах хичээл
    • Энгийн хэрэглэгч
    • Ахисан түвшиний хэрэглэгч

Системийн админууд / архитектуруудад

    • Суулгах тохируулах
    • Нэвтрүүлэх

Танд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон одоо явагдаж байгаа
хичээлүүдийн талаар

Comments are closed.