Ажлын байр


Бид мэргэжлийн програмистууд болон төгсөж буй оюутнуудыг компанидаа урьж
ажиллуулахдаа нээлттэй ханддаг. Та бүхэн мэргэжлийн програм хангамжийн
хөгжүүлэлт хийдэг компанид ажиллах боломжтой ба авьяас чадвараа хуваалцаж,
сүүлийн үеийн технологи, чиг хандлагатай хамт олонтой нэгдэх боломжтой.
Энэхүү хамт олны туршлага нь анализ, технологи ба стратегийн талбаруудад
ажиллах чадваруудыг олгодог. Манай ажилчидийн ялгаатай туршлагууд нь
хэрэглэгчидэд тулгарч буй асуудлуудыг шийдэхэд түлхэц болдог.

Comments are closed.