Загвар, төсөөлөл, зураг төсөл, барилга MEP Барилгын системд зориулсан инженерийн шийдэл

Нэгдүгээр түвшний дизайн, баримтжуулалт бүхий барилгын систем

MEP төслүүдэд зориулсан Autodesk программуудын тусламжтай дизайны мэдээллийг үнэн бодит, зөв байлгаж алдаа багатай, хоорондын уялдаа холбоо сайтай, хамтын ажиллагааг сайжруулан ажиллах

MEP1

MEP2 mn

Comments are closed.