АзуПойнт

AzuPoint нь байгууллагын хамтын ажиллагааг хангах, үйл ажиллагааг автоматжуулхад зориулсан Sharepoint платформ дээр суурилсан бүтээгдэхүүн юм.

• Дотоод сайт, бичиг баримт удирдах систем
• Хүний нөөцийн дэд систем /Human Resource/
• Төслийн удирдлагын дэд систем /Project management/
• Ажлын урсгал зохицуулах дэд систем /workflow/

Comments are closed.