Эрхэм Зорилго


Зорилго:

  • Шилдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хүргэдэг үндэсний
  тэргүүлэгч компани болох.
  • Бүх хэрэглэгчдийг хамгийн шинэлэг, найдвартай шийдлүүдээр хангагдахад
  тусалж, тэдний тэргүүний харилцагч хамт олон болох.

Зорилт:

  • Монголын мэдээллийн технологийн зах зээл дэх хамгийн тогтвортой, нэр хүнд
  бүхий компани болох.

Зарчим:

  • Хэрэглэгчдийнхээ итгэлийг дааж ажиллах, илүү олон хэрэглэгчидэд хүрч үйлчлэх
  нь бидний амжилтын гол тулгуур юм.
  • Бид ямагт шинийг эрэлхийлж, хэрэглэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан
  ажиллаж, тэдний дотны зөвлөгч, хамтрагч нь байх болно.
  • Бид хийж байгаа ажилдаа тэргүүлэгч байж, үргэлж өрсөлдөгчдөөсөө илүү сайн
  ажиллах ёстой.
  • Аливаа нийгэм рүү чиглэсэн сайн үйлс нь эргээд бидэнд ч төдийгүй Монгол улсын
  хөгжил дэвшилд сайнаар нөлөөлнө гэдэгт бид итгэж ажилладаг.

Comments are closed.